22 april


Israël, beter gezegd het Joodse volk, is een voorbeeld voor het leven onder het Oude Verbond. Zij, de Joden, leven ook vandaag onder de wet en willen van de genade van onze Heere Jezus Christus niets weten. Op een enkeling na. Daarom hebben zij als volk ook geen deel aan het nieuwe leven in Christus en aan Zijn genade.

Wie niet in de blijde boodschap gelooft, heeft geen deel aan het Nieuwe Verbond en is daarom ook geen gelovige. Wanneer je namelijk gelovig bent, stel je je vertrouwen in de Heere Jezus en luister je naar HEM. Daarom hebben mensen die onder het Oude Verbond leven ook geen deel aan Gods rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God wordt namelijk in het Evangelie van Christus geopenbaard en dat zonder de werken der wet.

Romeinen 3:21-22
(21) Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. (22) Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onder scheid.

De wet was niet de rechtvaardigheid Gods, maar de wet getuigde wel van de rechtvaardigheid Gods. Israël had dus door het Oude Verbond al kunnen weten hoe het zat.

Psalm 32:2
Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent…

Zo zie je maar, hoe belangrijk het is de Heere te kennen en Hem te volgen.