20 april


Als het zo is dat men door de wet niet gerechtvaardigd kon worden, wat was dan het nut van de wet? Galaten 3 geeft daar een antwoord op.

Galaten 3:19
Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; …
(Het Zaad is Christus; zie vers 16)

De wet was dus niet van het begin aan, maar is pas later daarbij gekomen, om der overtredingen wil. De functie van de wet was namelijk dat men door de wet “goed en kwaad” zou kennen. De wet laat zien dat de mens een zondaar is, die niet anders kan dan de wet overtreden. De wet zegt: doe dit, doe dat, dit mag, dit mag niet, enzovoorts.

Eerst is het belangrijk om te weten dat de wet / het oude verbond niet voor iedereen was, maar speciaal voor Israël, want de Heere maakte alleen met het volk Israël dit verbond. En dat was ook nog eens 430 jaar na Abraham (vers 17), zodat in de tijd van Abraham geen wet bestond.

Lees dan Galaten 3:23 en 24, en je ziet dat Israël onder de wet in bewaring gesteld was tot het “tot geloof” zou komen. Het leuke nu is dat “het geloof” gewoon onze Heere Jezus Christus is.