16 april


Wat een voorrecht een kind van onze Heere Jezus te zijn en Hem te kunnen dienen! De duivel, de tegenstander, vindt dat verschrikkelijk. Die wil juist dat wij onder de wet, onder het Oude Verbond gaan leven (want: de letter, de wet, doodt, weet je nog uit 2 Korinthe 3:6?).

De duivel wil dus dat wij religieus zijn, want dan zijn we blind, gebonden en hebben een deksel op het hoofd, waardoor we niet kunnen zien. Lees het nog maar eens na in 2 Korinthe 3:5-18.

In 2 Korinthe 4:3-4 staat dat waar de blijde boodschap van het Nieuwe Verbond/het Evangelie bedekt is, daar zijn de zinnen (zintuigen) verblind en daar kan men niet bestraald worden met het Licht van het Evangelie van Christus, Die het Beeld Gods is. Dat is precies wat de duivel wil bereiken, dat wij de Heere Jezus Christus in Zijn Heerlijkheid niet zien en maar lekker onder het deksel van het Oude Verbond blijven leven.

Maar dat doen wij niet. Wij openen de Bijbel, wij laten het Licht van Gods Woord in ons schijnen en dan zien wij de Heere Jezus in het Woord en wij leven in vrijheid onder het Nieuwe Verbond.