15 april


Als wij nu door geloof en wedergeboorte deel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond, hoe kunnen we dan de Heere dienen?

Het antwoord vinden wij in:

2 Korinthe 3:5-6
(5) Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; (6) Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt; maar de Geest maakt levend.

Uit onszelf kunnen wij dus niets, uit onszelf kunnen wij de Heer niet dienen. Maar Hij heeft ons bekwaam gemaakt, doordat Hij ons Zijn leven geschonken heeft. Dat is het nieuwe, eeuwige leven en daarmee zijn wij wel in staat om Hem te dienen.
Als we dat nieuwe leven niet hadden, als we geen lid zouden zijn van het Nieuwe Verbond, dan had de Heere niets aan ons en kon Hij Zijn werk in ons ook niet doen!

En ons werk bestaat in eerste instantie uit ons aan Hem ter beschikking te stellen en Hem zo te dienen.