06 april


Het is heel belangrijk om de twee voornaamste verbonden die God gesloten heeft, namelijk het Oude en het Nieuwe Verbond, uit elkaar te houden, want zij zijn beslist niet hetzelfde.

Als we over het Oude Verbond spreken, dus over het verbond der wet, moet men weten dat dit verbond beëindigd is. Dus het bestaat definitief niet meer! Er is dus ook geen enkele reden om onder dit oude verbond te willen of te moeten leven. En daar mogen we ook blij mee zijn, want als de mens onder de wet van Mozes zou moeten leven, moest hij ook de gehele wet houden, inclusief al de feesten die gehouden moesten worden.

En daar komt nog bij dat als men één van de wetten, dus één enkele regel van het oude verbond, overtreden had, men daarmee de hele wet had overtreden en des doods schuldig was.

Galaten 5:3
En ik betuig wederom aan een ieder mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

Dat lijkt mij beslist geen hoopvolle gedachte, toch?