23 januari


Hebreeën 4:12
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

Gods Woord is als een zwaard
Ik zeg wel eens: “Ik heb mijn zwaard vanmorgen ook bij me.” Met dat zwaard bedoel ik dan mijn Bijbel. De vergelijking van het Woord van God met een tweesnijdend zwaard is afkomstig uit Jesaja 49:2. (vergelijk Hoséa 6:5)

Hebreeën 4:12 betekent dat er aan de mens niets overblijft dat niet door het Woord wordt geraakt. Er blijft ook niets voor het Woord verborgen. Een zwaard hakt diep op een mens in. Er komen nogal wat wonden van. En zo kan ook het Woord je niet onberoerd laten. Het Woord roept de mens op tot het maken van een keuze. De werking van de Bijbel roept altijd een reactie op bij de mensen. Als je het zwaard des Geestes hanteert, dan gebeurt er wat. Soms realiseren wij ons dat te weinig.

“En neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord”.