04 januari


Kolossenzen 1:25
Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;

De volheid van Gods Woord
Er wordt in dit vers gesproken over het “vervullen” van het Woord Gods. Het woord “vervullen” betekent letterlijk voleindigen, compleet maken. De Nieuw Testamentische boeken hebben allemaal een sleutelwoord. Het sleutelwoord van de Kolossensenbrief is: volkomenheid of volheid. In dat woord kunnen we ook de woorden “voleindiging” en “compleet maken” ontdekken. Iets wat niet volkomen is, is niet compleet, is niet af, er ontbreekt nog iets, het is nog niet vol, dus moet er nog wat bij.

En nu spreekt de apostel hier over het “vervullen van het Woord Gods”. Het was onder andere zijn bediening en verantwoordelijkheid om het geschreven Woord van God te voltooien, af te maken, volkomen te maken, vol te maken, zodat de Schrift voleindigd en volkomen was. Dit betekent dat de Bijbel het complete afgeronde Woord van God is. Aan de openbaring van God in de Schrift hoeft dus niets meer toegevoegd te worden. Alles wat we nodig hebben voor wedergeboorte, groei en vruchtdragen vinden we in de Bijbel!

Mag ik net als Paulus een dienaar zijn van het Woord Gods.