Home » Frontpage »

Jongeren

Jesaja 44:6
Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

Zo zegt de HEERE…
Na de woorden van de profeten “zo zegt de HEERE” kwam de boodschap van God. Het is als bij de afkondiging van een wet of bij het uitspreken van een vonnis, bijvoorbeeld bij de rechtbank. Dan staan de rechters en de advocaten, de beklaagden en de getuigen en al het volk op de publieke tribune op: “In naam der Koningin…” Wat dan volgt heeft rechtskracht, geldigheid over leven en dood, vrijheid of gevangenschap.

Zo is het ook met de boodschap van de Bijbel, Gods Woord. Deze heeft geldig­heid! Alleen strekt het bij de HEERE verder dan vrijheid of gevangenschap; leven of dood, het gaat ook over tijd en eeuwigheid! Dit is veel consequenter en definitiever.

Wat is het geweldig dát God spreekt, ook in deze laatste dagen. Hij zegt ons in Hebreeën 1:1 dat Hij in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon. Als we de Schriften openen spreekt Christus tot ons.

Wat is het geweldig dát God spreekt. Want Hij heeft geen andere bedoeling dan je van het eerste tot het laatste woord te verzekeren van de over je besloten genade en liefde. De Heer heeft Zich niet van de mens afgewend, maar Hij spreekt nog elke dag en roept de verloren mens tot Zich. “Zo zegt de HEERE…”

Heere, mag ik vandaag Uw stem zijn waardoor anderen horen van uw liefde, barmhartigheid en genade.