Home » Frontpage »

Jongeren

Romeinen 1:16
Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Gods Woord een kracht Gods
Hier geeft de apostel Paulus een reden waarom hij bereid is om het Woord van God in Rome te verkondigen. Hij schaamt zich niet voor het Evangelie. Tegenover het “zich schamen” staan het verkondigen en het belijden. (vergelijk Lukas 9:26, 2 Timótheüs 1:8)

Het Evangelie heet hier het Evangelie van Christus, omdat de inhoud de uit de dood opgestane Heiland is. Vandaar ook dat het Evangelie een kracht Gods is, want het gaat om Hem die de dood heeft overwonnen. En als die kracht (van God afkomstig) de dood kon overwinnen, dan is ze ook sterk genoeg om verloren zondaren te behouden.

Wat kan deze kracht Gods dan in een mensenleven doen?

  1. Het bevrijdt van de straf der zonde; als kind van God bezit je dat nu al.
  2. Het bevrijdt van de macht van de zonde; dat is een werkelijkheid die nu in de gelovige wordt uitgewerkt.
  3. Het bevrijdt van de aanwezigheid van de zonde in ons; en dat is wat we straks ontvangen zullen.

Dat ik mij nooit voor de boodschap van God zal schamen, maar het in vrijmoedigheid en blijdschap zal doorgeven.