24 september


Ongeloofwaardige ontrouw
God is nooit ontrouw, wij mensen helaas wel. God doet altijd wat Hij beloofd heeft, wij mensen vaak niet. God hecht veel waarde aan gedane beloftes, wij mensen verwaarlozen ze gemakkelijk. We worden dan ontrouw aan wat we beloofd hebben. God houdt ons echter aan onze beloftes en verwacht dat we ze nakomen.(1)

Een huwelijk wordt onder meerdere getuigen met een plechtig jawoord bezegeld en ook God is hiervan Getuige. Zonder te beseffen dat “liefhebben een werkwoord is” waar je samen mee moeten leren spelen, laten we onbedoeld onze eerste liefde bekoelen. Als dat vuur gedoofd is, zijn de mogelijkheden om op avontuur te gaan ongekend. Velen lonken naar “het groene gras van de overkant” en spelen op het glibberige pad van flirten, overspel en hoererij. Velen laten zich een rad voor ogen draaien door het gedachtegoed van een wereld die geïnspireerd wordt door de tegenstander. Die frivole wereld, die op allerlei manier tot ons komt en ons probeert te verleiden tot het najagen van onwerkelijke fantasieën. Hoe heeft dit zover kunnen komen? Omdat we verzuimd hebben te investeren in onze eigen relatie en we onze plechtig belofte met allerlei drogredenen terzijde menen te mogen schuiven. Voor God is dit ongeloofwaardig en zijn onze vindingrijke excuses onacceptabel.(2) Waar is de vastberaden wil om onze beloftes gestand te doen? Waar is onze zelfbeheersing om standvastig te proberen te leven tot Gods eer?(3)

  1. Prediker 5:3: “Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen; want Hij heeft geen lust aan zotten; wat gij zult beloofd hebben, betaal het”. 
  2. Jakobus 5:12: “Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij den hemel, noch bij de aarde, noch enigen anderen eed; maar uw ja, zij ja, en het neen, neen; opdat gij in geen oordeel valt”. 
  3. 1 Korinthe 15:58: “Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere”. 

Vraagje: Wat doe jij met het gezegde: “Belofte maakt schuld”?