17 september


Het zwaardere juk
God is belangrijk geworden in je leven en je gedachtegoed is nu op Hem gericht. Je betrekt God bij alles wat je doet en vraagt Hem om goede Raad en een helpende Hand. Hij is de onveranderlijke vaste basis van je leven. (1)

Als je een verbintenis – op welk niveau dan ook – met een ongelovige aangaat dan noemt de Bijbel dit een ongelijk juk. (2) Een juk is een zeel om samen een last mee te dragen. Het juk is ongelijk als bijvoorbeeld de ene persoon veel langer is dan de andere, waardoor het niet lukt de last gelijkmatig te verdelen. In relaties met ongelovigen ontbreekt de gezamenlijke vaste basis van geloof. Ongelovige werkgevers kunnen je voor lastige keuzes stellen. Je kunt dan God om hulp en wijsheid vragen, want het kan een kans zijn metterdaad van Hem te getuigen. (3)

Kennissen zullen veelal alleen uitgroeien tot vrienden als je dingen van het geloof met hen kunt delen. Een partner kies je om heel je leven mee te delen en dan wordt de gemeenschappelijke basis wel heel belangrijk. Je kunt denken: ook al heb ik een ongelovige partner dan kan ik God nog wel dienen. Dat is waar, maar door het scheve fundament met betrekking tot de levensovertuiging maak je het voor jezelf wel veel zwaarder. Een huwelijk in al haar facetten gezond te houden is al moeilijk en des te meer als een gemeenschappelijke basis van geloof ontbreekt. Gedeeld vertrouwen in de Bedenker van relaties en in Zijn Liefde maakt elke relatie veel sterker.

  1. Hebreeën 13:5-6: “want …. Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen”. 
  2. 2 Korinthe 6:14: “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” 
  3. Titus 2:10: “Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren”.

Vraagje: Welke vriend(in) heb je samen met God uitgekozen en waarom?