14 september


Het oude
Het gedachtegoed dat de wereld ons aanreikt, vindt in principe zijn oorsprong bij de overste van de geestelijke machten der lucht. Deze is ook de overste van de wereld (1) en is niemand anders dan de “satanas” (2), wat de tegenstander betekent. Hij is ook de “diabolos”, wat betekent dat hij alles door elkaar wil gooien. Hij probeert dus uit alle macht Gods werk in deze schepping te dwarsbomen en te verwarren. Daarbij richt hij zich met name op relaties omdat God juist daarin liefde en harmonie tot uitdrukking wil laten komen. Als deze op zichzelf gerichte wereld de enige bron is voor je kennis, zul je God nooit ontmoeten. Een ontmoeting met God moet je bewust zoeken en dan vind je die ook. Het zal je leven veranderen, want je gaat de wereld van Gods liefde, genade en vergeving ontdekken. (3) 

In een relatie leer je een ander mens kennen met z’n eigen specifieke gedachten en beleving. Je geeft die ander ruimte in je leven en zult ook de negatieve kanten van die ander ontmoeten. Hoe makkelijk raakt de relatie daardoor verstoord en uit balans. Daarom is het zo moeilijk zonder God de ander echt te ontmoeten. God geeft je volop de tijd en ruimte Hem te leren kennen en die kans verdient elke relatie. God heeft en blijft je vergeven en handhaaft zodoende de balans in de relatie en ook die kans verdient elke relatie. Je moet wel de durf hebben je oude gangbare, maar egoïstische en zelfbevredigende, principes los te laten om je met hart en ziel aan die relatie te wijden, zoals God dat ook bij jou gedaan heeft. 

  1. Éfeze 2:2: “In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid”; 
  2. Openbaring 12:9: “En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is geworpen op de aarde”
  3. Romeinen 12:2: “En wordt (zijt) dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds (gedachte en beleving), opdat gij moogt beproeven (door ervaring leren), welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”

Vraagje: Wie is jouw belangrijkste inspiratiebron voor het leven?