07 september


De drijfveer
Waarom trekken mannelijk en vrouwelijk elkaar aan, resulterend in een verlangen naar gemeenschap? Beantwoording van deze vraag op het hoogste niveau kan veel duidelijk maken. Waarom wil God een relatie met de schepping en verlangt Hij naar gemeenschap met haar?

God is Eén (1) en Hij streeft daarom naar éénheid. (2) Liefde is verlangen naar éénheid en daarom wordt Gods Wezen ook Liefde genoemd! (3) De drijfveer van God om gemeenschap te zoeken met Zijn schepping is Zijn Liefde. God verlangt naar de situatie dat Zijn goddelijk Wezen in heel Zijn schepping weerspiegeld wordt. (4) Dan is God één met Zijn schepping, zoals nu ruiter en paard één kunnen zijn. Dit zal uiteindelijk gerealiseerd worden in de beloofde nieuwe schepping en Gods huidige werk is daar dan ook op gericht. (5)

De mens met zijn sterke behoefte om liefde te geven en te ontvangen is hierin een afspiegeling van Gods Liefde. Liefde is ook voor ons handelen een fundamentele drijfveer. (6) Dit maakt relaties en gemeenschap ook tot heel belangrijke aspecten van ons leven. De drijfveer voor de door God bedoelde relaties, is dus liefde. Het is een oprecht verlangen naar een harmonieuze eenheid met elkaar. (7)

  1. Deuteronomium 6:4: “Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!” 
  2. Éfeze 1:10: “Om … wederom alles tot Eén te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is”; 
  3. 1 Johannes 4:8: “…, want God is liefde”.
  4. 1 Korinthe 15:28: “En wanneer … , opdat God zij alles in allen”.
  5. 1 Johannes 4:18: “Er is in de liefde geen vrees (angst), maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten … die vreest, is niet volmaakt in de liefde”.
  6. Kolossenzen 3:14: “En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der (verbinding tot de, relatie tot de) volmaaktheid”. 
  7. 1 Petrus 1:22: “… Geest, tot ongeveinsde (niet huichelachtige) broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart”; 

Vraagje: Is liefde ook een belangrijke motivatie voor wat jij doet?