18 mei


Ruth

Matthéüs 1:5-6
(5) En Salmon gewon Boaz bij Rachab, en Boaz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; (6) En Jessai gewon David, den koning.

Het verhaal van Boaz en Ruth is een echt zondagsschool-verhaal geworden. De trouw die Ruth aan de dag legt voor haar schoonmoeder Naomi en het harde werken in alle nederigheid; allemaal goede voorbeelden voor ons allen. Helemaal compleet wordt het wanneer Ruth dan ook nog trouwt met de rijke Boaz, een echt sprookje. De waarheid die voor ons besloten ligt in dit boek gaat inderdaad over trouw en verlossing, zoals bij sprookjes. De eerste waarheid die naar voren komt, is dat afkomst geen rol speelt in het deel krijgen aan de zegeningen van Israël. Ruth de Moabitische wordt opgenomen in Israël door haar uitspraak tegen moeder Naomi: “Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God”. (Ruth 1:16) Zo wordt ons geleerd dat onze HEERE het hart van een mens aanziet. Niet vanwaar wij komen speelt een rol, maar waar wij naar toe willen is bepalend. Zo wordt Ruth, eens een vreemdeling, zelfs opgenomen in de geslachtslijn van het huis van David, waaruit onze Heiland voortgekomen is.

Vanwege “de wet der lossing” (=loskopen) koopt Boaz de bezittingen van Elimelech, de overleden man van Naomi, en tegelijkertijd neemt hij daarmee Ruth als zijn vrouw. Hierdoor sterft het huis van Elimelech niet uit, maar komt er op deze wonderlijke wijze toch opnieuw leven in dit ten dode opgeschreven geslacht. Zo verlost Boaz Naomi en Ruth van armoede en geeft hij hen een nieuw leven en daarmee is hij voor ons een verwijzing naar het werk dat onze Heiland voor en in ons doet. De Heere Jezus heeft ook voor jou en mij: “Door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht”. (Hebreeën 9:12) Wij zingen ook het “Nieuwe lied, zeggende: … Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. (Openbaring 5:9) “Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn”. (1 Korinthe 6:20) Zoals Job kunnen wij immers ook zeggen: “Ik weet: mijn Verlosser leeft!” (Job 19:25) Ken je de “ichtusvis”? Die sticker die je op auto’s ziet. “Ichtus” betekent: Jezus Christus, Gods Zoon, de Verlosser.