10 april


We kunnen concluderen dat de Schrift, vanaf Exodus tot het boek Maleachi, in wezen over de heerschappij van de wet gaat. Daartegenover hebben wij het Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament, dat in wezen gaat over de heerschappij van de genade. Want genade is het belangrijkste kenmerk van het Nieuwe Verbond. De wet heeft daar dus niets mee te maken.

Romeinen 3:21-22, 24
(21) Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: (22) Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want daar is geen onderscheid.
(24) En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.

De wet spreekt wel over het Nieuwe Verbond (leven uit geloof), maar de wet is niet het Nieuwe Verbond.

Als we nu het Nieuwe Verbond lezen en bestuderen, dan zien we zelfs dat het de verwerping van de wet inhoudt.