09 april


Onze Bijbel is dus grof onderverdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament.

Wanneer we spreken over “testament”, dan is dat in de praktijk volstrekt hetzelfde als een verbond! Een verbond is een testament en een testament is een verbond. Zowel in een testament als in een verbond wordt de wil van iemand vastgelegd. Het Nieuwe Verbond of Testament heeft te maken met onze Heere Jezus Christus, Die dan ook genoemd wordt “de Middelaar van het Nieuwe Verbond” of “de Hogepriester van het Nieuwe Verbond”.

1 Timotheüs 2:5
Want er is één God, daar is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.

Hebreeën 8:6
En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

Lees ook Hebreeën 9:15 en 12:24.

Het Oude Verbond is, zoals gezegd, het verbond met Mozes (het Mozaïsche verbond) en hetzelfde als het verbond der wet! De Bijbel gaat vanaf Exodus tot aan Maleachi over de wet. Alleen het boek Genesis niet, want toen bestond de wet nog helemaal niet.