07 april


Het oude verbond der wet is beëindigd, ja het is zelfs vernietigd, zegt de Bijbel. Door beide partijen. Israël was de wet gegeven. De wet was voor haar van toepassing, voor zover men in Kanaän (het beloofde land) woonde. Israël, heeft de wet vernietigd door ontrouw.

God heeft de wet beëindigd / vernietigd aan het kruis. De wet van God eiste de dood van de zondaar. De Heere Jezus stierf in plaats van de mensheid. (Romeinen 8:3) We lezen dan ook in de Bijbel dat de mens der wet gestorven is! Met Christus gekruist, zegt Galaten 2:20.

Galaten 2:19-20
(19) Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. (20) Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; 

Waarom zou hij dan nog daaronder moeten leven? Het is bewezen dat de mens met al zijn fouten en tekortkomingen niet in staat was/is, om aan de voorwaarden van de wet te voldoen (want weet je nog, het oude verbond was voorwaardelijk). Daarom werd het Oude Verbond ook door beide partijen beëindigd/vernietigd.

En gelukkig kwam er een Nieuw Verbond voor in de plaats. Een eeuwig verbond, onvoorwaardelijk trouwens, zodat wij er met al onze fouten en gebreken toch deel aan kunnen hebben. Zo zijn wij dus naar het Oude Verbond gestorven en hebben door opstanding uit de dood met Christus nieuw leven verkregen (door God geschonken) en kunnen zo voor God leven (Romeinen 6:4-5, 11).