03 april


Wat is eigenlijk een verbond?
Een overeenkomst, een verbintenis, een belofte, toch? Het gaat om een overeenkomst, waarbij tenminste twee partijen betrokken zijn en dat voorwaardelijk of soms ook onvoorwaardelijk gesloten wordt. Voorwaardelijk is: dat er voorwaarden gesteld worden. Je weet wel: als jij dit of dat doet, geef ik je dit of dat of doe ik dit of dat.
Maar soms is een verbond ook eenzijdig en zonder voorwaarde voor de andere partij. Als God bijvoorbeeld tot Abraham zegt in:

Genesis 22:17
Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.

Dan is dat een belofte van God aan Abraham en daarmee een onvoorwaardelijk verbond. En als God zo’n belofte doet, betekent dat, dat Hij Zich verbonden heeft aan deze belofte om haar te vervullen; ook al is het een eenzijdige belofte.

En reken maar, Hij doet dat ook zeker!