29 februari


Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan, ziet,
het is alles nieuw geworden.
En al deze dingen zijn uit God,
Die ons met Zichzelven verzoend heeft
door Jezus Christus,
en ons de bediening der verzoening
gegeven heeft.

2 Korinthe 5:17-18