20 januari


Openbaring 19:13
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods.

Christus het Woord Gods
Wat is het heerlijk te beseffen dat Christus het Woord van God is. Stel dat dit niet zo was, maar dat Hij het woord van mensen zou zijn geweest, wat had ik dan met dat woord moeten doen? Wat had ik dan aan zulk een woord gehad? Niets, helemaal niets! Telkens weer blijkt dat het woord van de mens onbetrouwbaar en leugenachtig is. De woorden van de mensen bevatten geen leven, maar de dood; geen waarheid, maar leugen; niet de (G)geest, maar het vlees; niet het licht, maar de duisternis; niet de Christus, maar de duivel.

Op het woord van mensen kunnen we nooit en te nimmer vertrouwen. Ook kunnen en mogen we er niet op bouwen. De woorden van mensen zijn veranderlijk als het weer. Mensen spreken zoals het hun het beste uitkomt.

De Heere Jezus Christus is totaal anders. Hij sprak en spreekt woorden van eeuwigheidswaarde. Maar Hij sprak niet alleen woorden, Hij maakte ook waar wat Hij zei. Kortom, Hij was ook wat Hij zei. Hij is het Woord! In Openbaring 19:13 staat er dan nog bij dat Hij het Woord Gods is. Als er Iemand betrouwbaar, eerlijk, rechtvaardig en liefdevol is, dan is het God Zelf. Dit betekent dat we te allen tijd op Hem en Zijn Woord kunnen bouwen en vertrouwen.

Mag ik zijn als die wijze man die zijn huis bouwde op de rots. Mag ik elke dag staan op de beloften van mijn Heer en God.