15 januari


Johannes 17:17
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Gods Woord is de waarheid
Vooral de evangelist Johannes maakt veelvuldig gebruik van het woord al theia, “waarheid”. Hij zegt dat Gods Woord de waarheid is. Hij spreekt over de Geest der waarheid. (Johannes 16:13) De Geest leidt immers in al de waar­heid. Verder zegt Johannes dat de waarheid door de Heere Jezus is gekomen. (Johannes 1:17) In het bekende Johannes 14:6 lezen we dat Christus de waarheid ís! Verder is het die waarheid die ons vrij maakt. (Johannes 8 : 3) En zo zouden we verder kunnen gaan.

Dat we in de Bijbel kunnen lezen dat Gods Woord de waarheid is, is een stukje zelfgetuigenis van het Woord over de eigen onfeilbaarheid. Anders gezegd: de Schrift is waarachtig en volmaakt! We vinden dat ook terug bij de Heere Jezus, die Zijn argumenten en leer altijd baseerde op de Schrift.

Nu betekent dit alles niet dat er in de Bijbel geen kwesties staan die wij niet kunnen begrijpen. We zullen ook nooit een bevredigend antwoord vinden op alle problemen. Maar als kinderen van God geloven wij in de foutloosheid, in de onfeilbaarheid van Gods Woord op grond van uitspraken van de Bijbel zelf. Gods Woord is waarheid!


Mag ik, ondanks alle moeilijkheden en twijfels van het leven, staan op het Woord van God.