12 januari


Johannes 20:31
Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Het doel van Gods Woord
Het doel van Gods Woord is hetzelfde als dat van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, namelijk dat men zou geloven in de Heere Jezus Christus en het eeuwige leven zou ontvangen!

De apostel Petrus verklaart in Handelingen 10:43: “Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.”
Het voornaamste doel van Gods Woord is dus mensen tot hun Redder te brengen door geloof in ze op te wekken. Maar dit is niet het enige. Immers, als mensen eenmaal door geloof tot hun Redder gebracht zijn is het nodig om te groeien in het allerheiligst geloof. (Judas 1:20) Zij die hun hoop op de Heere Jezus hebben gesteld, zijn opnieuw geboren (wederom geboren). Maar als dat is gebeurd heb je als pasgeboren kinderen de voedende kracht van Gods Woord nodig om te kunnen groeien. Dus enerzijds is het doel van de Bijbel om geestelijk opnieuw geboren te worden. Anderzijds is het doel van de Bijbel om op te groeien van kind tot een volkomen (volwassen) man.

Als u dit nog niet gedaan heeft, beste lezer, dan is de oproep aan u om uw leven te geven aan de Heere Jezus Christus en op te groeien in het geloof.