08 januari


Handelingen 17:11
En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Bestudering van Gods Woord
Voor deze dag willen we een aantal belangrijke uitgangspunten op een rijtje zetten voor een gezonde Schriftuitleg. Ze zijn onmisbaar voor Bijbelonderzoek en Bijbeluitleg.

  1. Schrift met Schrift vergelijken, de Bijbel legt zichzelf uit.
  2. De tekst in de normale letterlijke betekenis nemen, tenzij vanuit de tekst zelf goede redenen zijn te geven om dat niet te doen.
  3. Een Bijbelgedeelte moet uitgelegd worden vanuit het directe verband waarin het gedeelte staat en in het licht van de gehele Bijbel.
  4. We mogen niet boven de Schrift uitgaan, niet speculeren, niet fantaseren (Schriftinleg). Je moet je telkens afvragen: Staat er ook werkelijk wat er wordt beweerd?
  5. De moeilijkere Bijbelgedeelten kunnen vaak worden uitgelegd in het licht van eenvoudiger teksten.

“Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is”. (1 Petrus 1:25)